Scroll Top
Inzicht in prestatie-eisen

Tijdens de verschillende stadia van de levenscyclus van een object wilt u weten of er daadwerkelijk aan de prestatie-eisen wordt voldaan. RAMS is dé methode om dat inzichtelijk te krijgen!

Prestaties van systemen kunnen worden bepaald aan de hand van de zogenoemde RAMS-aspecten. RAMS staat voor Reliability (betrouwbaarheid), Availability (beschikbaarheid), Maintainability (onderhoud) en Safety (veiligheid). Voor veel projecten en systemen zijn dit belangrijke prestatie-eisen die worden gesteld om de verwachtingen op gebied van de prestaties en de levensduur vast te leggen. Met RAMS is het mogelijk om risico gestuurd te werken en om continu aan te tonen, dat in de verschillende stadia van de levenscyclus daadwerkelijk aan prestatie-eisen wordt voldaan.

check box
Analyse

In onze RAMS analyse doorlopen we de volgende stappen:

 • Functie(s) en bijbehorende eisen bepalen: Wat moet het systeem kunnen?
 • Prestatie-eisen definiëren en budgetteren: Hoe goed moet het systeem presteren?
 • Risico’s in kaart brengen en kwantificeren: Welke bedreigingen beïnvloeden de prestaties? Door middel van foutenbomen in getallen rekenen we uit of een systeem voldoende presteert.
 • Beheersmaatregelen bepalen: Een afweging maken op basis van prestaties, risico’s, en kosten. Wat kost het leveren van een prestatie?
Componenten

Wij begrijpen uit welke componenten het systeem is opgebouwd. Welke componenten hierbij kritisch zijn voor de juiste werking van het systeem en hoe beïnvloeden deze componenten elkaar. Met een zogenaamde ‘Foutenboom’ wordt een logische representatie van gevaarlijke/ongewenste situaties van een systeem opgesteld. Alle deelsystemen en zowel hard- als software worden integraal geanalyseerd, gecombineerd met de samenhang van alle componenten. Dit resulteert in een faalkans én welke factoren deze faalkans kunnen beïnvloeden.

Methoden

Om een complete RAMS analyse uit te voeren gebruiken we verschillende methoden waaronder QRA, FTA, FMECA en TOPAAS voor de ontwikkeling van software.

Wat levert het op?

Met de resultaten van een RAMS analyse is een relatie te maken tussen prestatie-eisen en het prestatieniveau van het systeem. Transparant en traceerbaar.

Dat betekent:

 • Aantoonbaar voldoen aan wet- en regelgeving en SLA’s;
 • Geen grote verrassingen op onderhoudskosten of prestatierisico’s;
 • Eenduidig communicatiemiddel met de opdrachtnemer (en indirect de gebruiker);
 • Kosten en opbrengsten van onderhoud optimaliseren.
Wat kan Soltegro voor u betekenen?

Wij bieden diverse werkzaamheden aan op RAMS gebied waaronder:

 • FMECA’s
 • FTA
 • TOPAAS analyse
 • RAMS plannen
 • RAMS consultancy

Soltegro voert RAMS werkzaamheden uit / heeft uitgevoerd bij de volgende projecten: RijnlandRoute, De Groene Boog / A16 Rotterdam, Renovatie Heinenoordtunnel, Keersluis Limmel, R4Wo (België)

Meer informatie

Wilt u meer weten over RAMS en hoe wij u daarbij kunnen ondersteunen? Neem contact op met Franc Fouchier  of bel 010 – 202 26 60.