Scroll Top

Functiereconstructie

Alle eisen en wensen van een object worden verzameld en geordend in het MBSE-model.

Er zijn veel infra objecten waar de levenscyclus eindigt en waar grootschalige renovatie noodzakelijk is. Weet men na 20 jaar nog hoe de systemen van het object exact functioneren? Grote kans van niet. Hierdoor ontstaat er een enorm risico bij het wijzigen van onderdelen in de systemen. Wat gebeurt er als er een deel vervangen wordt? Werkt het geheel dan nog? En zijn alle uitzonderlijke situaties meegenomen?

Een functionele reconstructie is vaak noodzakelijk. Er mogen namelijk geen functies worden vergeten. Door te starten met een functionele analyse wordt samen met de gebruikers en andere belanghebbenden het systeem geanalyseerd. Wat doet het systeem? Waarop moet die reageren? Waar rekent de gebruiker op? Dit geeft alleen nog geen garantie dat we alle situaties in detail kennen en overzien.

Niet-functionele eisen

Een functie reconstructie beschrijft op hoofdlijnen de functionele eisen en het gedrag. Er zijn ook veel niet-functionele aspecten van systemen te beschrijven zoals bijvoorbeeld ongewenst gedrag en tijdsafhankelijkheden. Wat gebeurt er als het systeem of delen van het systeem uitvallen? Welke afhankelijkheden hebben de subsystemen met elkaar? Wat is het gedrag in de tijd en wat is hun prestatie? Het is dus ook belangrijk om de relevante niet-functionele elementen vast te leggen.

Simulatie

Om inzicht te krijgen in uitzonderlijke situaties, die zelden voorkomen maar wel een risico vormen, is het in de ideale situatie zo dat het oude en nieuwe systeem parallel draaien. Helaas is dat vaak niet mogelijk vanwege de enorm hoge kosten en economische en maatschappelijke waarde. Met de huidige digitale mogelijkheden zijn er mogelijkheden waarbij de data in scenario’s gesimuleerd wordt in een digitale tweeling van het object.

Meer informatie

Wil je meer informatie over hoe je een functie reconstructie kunt beschrijven? Neem contact op met Franc Fouchier of bel 010 – 202 26 60.