Scroll Top

Systems engineering

Om de onderlinge samenhang en het gedrag van systemen vast te leggen passen we Model Based Systems Engineering (MBSE) toe.
INTERDISCIPLINAIRE AANPAK

Systemen waar beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid centraal staan zijn complex en veeleisend. Alle eisen moeten geverifieerd en gevalideerd zijn. Om een succesvol systeem op te leveren, worden de management-, technisch- en beheerprocessen effectief en efficiënt ingericht. In het ontwerp wordt alles gestructureerd en aantoonbaar vastgelegd. Systems Engineering (SE) is dé bewezen manier om dit te doen. Deze interdisciplinaire benadering draagt bij aan het realiseren van succesvolle systemen.

Om de onderlinge samenhang en het gedrag van systemen vast te leggen wordt vaak Model Based Systems Engineering (MBSE) toegepast. Deze modellen worden gebruikt gedurende de complete levenscyclus van het object. Daar komen de multidisciplinaire ontwerpaspecten bij elkaar. Onze SE/ MBSE aanpak is daarmee ook een enabler voor het realiseren van een Digital Twin.
Flexibiliteit

Door ons adaptieve vermogen zijn wij in staat wijzigingen en veranderingen snel, flexibel en gecontroleerd door te voeren, zonder dat het andere processen vertraagd. Zowel voor de technische architectuur maar ook de organisatie en processen daaromheen.

Hierdoor zijn we in staat continu in te spelen op de veranderende context. De realisatie van projecten hebben vaak een lange looptijd (tussen de 5 en 10 jaar) én daarna moet het object zeker 20 tot 30 jaar meegaan. De technische en digitale ontwikkelingen gaan zo hard dat je gedurende de gehele levenscyclus van het object alles zo moet inregelen dat er in elke fase van het project, van ontwerp tot aan beheer continu zaken veranderen.

Operatie

Met onze kennis uit de softwareontwikkeling, organiseren we het project zo dat direct vanaf de start de ontwikkelaars en de operatie samenwerken in het gehele ontwikkelproces én gedurende de volledige levenscyclus. Hierdoor worden veranderingen sneller in productie genomen en minimaliseer je risico’s, detecteer je fouten sneller en minimaliseer je faalkosten.

Continu verbeteren

We borgen dat alle aspecten, die vanuit de eisen aan het systeem worden gesteld, ook consistent en volledig meegenomen worden in het totale ontwerp. Onze aanpak schalen we naar het project. Hoe complexer, hoe meer je de diverse processen wilt beheersen. Bij veranderingen schakelen we snel, waardoor het project flexibel, overzichtelijk en beheersbaar blijft.

PROJECTEN

Franc Fouchier
Manager systems engineering & innovation

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Neem vrijblijvend contact op met onze systems engineering manager Franc Fouchier om de mogelijkheden te verkennen.