Systems Engineering

Interdisciplinaire aanpak

Met onze Model Based Systems Engineering (MBSE)-aanpak, gecombineerd met de (domein)kennis maken wij de complexiteit in een project beheersbaar. Wij brengen de systemen functioneel, technisch en organisatorisch bij elkaar. De behoeften en doelstellingen van de stakeholders worden opgesteld. Zowel de technische als de beheers- en managementprocessen leggen we vast. Onze betrokken engineers zetten de wensen en eisen om in een integrale systeemoplossing die gebaseerd is op de gehele levenscyclus van het systeem.

Adaptief vermogen

Door ons adaptieve vermogen zijn wij in staat wijzigingen en veranderingen snel, flexibel en gecontroleerd door te voeren, zonder dat het andere processen vertraagd. Zowel voor de technische architectuur maar ook de organisatie en de processen daaromheen.

Hierdoor zijn we in staat continu in te spelen op de veranderende context. De realisatie van projecten hebben vaak een lange looptijd (tussen de 5 en 10 jaar) én daarna moet het object zeker 20 tot 30 jaar meegaan. De technische en digitale ontwikkelingen gaan zo hard dat je gedurende de gehele levenscyclus van het object alles zo moet inregelen dat er in elke fase van het project, van ontwerp tot aan beheer continu zaken veranderen.

Operatie

Met onze kennis uit de softwareontwikkeling, organiseren we het project zo dat direct vanaf de start de ontwikkelaars en de operatie samenwerken in het gehele ontwikkelproces én gedurende de volledige levenscyclus. Hierdoor worden veranderingen sneller in productie genomen en minimaliseer je risico’s, detecteer je fouten sneller en minimaliseer je faalkosten.

V model digitaal aantonen
Continu verbeteren

We borgen dat alle aspecten, die vanuit de eisen aan het systeem worden gesteld, ook consistent en volledig meegenomen worden in het totale ontwerp. Onze aanpak schalen we naar het project. Hoe complexer, hoe meer je de diverse processen wilt beheersen. Bij veranderingen schakelen we snel, waardoor het project flexibel, overzichtelijk en beheersbaar blijft.

Wilt u meer informatie over onze systems engineering aanpak? Neem contact op met Franc Fouchier via e-mail of bel 010 – 202 26 60.

Project Afsluitdijk
1
Project Oosterscheldekering
1