Scroll Top

Integrale aanpak

INTEGRAAL ONTWERP

Hoe kom je tot een integraal ontwerp? Soltegro helpt het ontwerpproces zo in te richten, dat alle technieken en disciplines worden meegenomen in één ontwerp, inclusief verificatie en validatie over de technieken heen. Daarbij zorgen we ervoor dat we de interfaces tussen de verschillende systeemonderdelen onder controle hebben.

SYSTEMS ENGINEERING

Met systems engineering levert Soltegro een verzameling aan methoden en technieken die een integrale aanpak mogelijk maken. Denk daarbij aan zaken als een requirements analyse en verificatie en validatie methodieken. Met een eisenpakket als vertrekpunt vindt er een decompositie van elke eis plaats, welke steeds weer verder worden opgesplitst tot kleinere, maakbare blokken. Vervolgens realiseren we het project. Daarna volgt het proces van testen en valideren. Uiteindelijk komt de implementatiefase, die resulteert in het beheer en onderhoud van het systeem. Soltegro garandeert door systems engineering dat de eisen volledig en juist geïmplementeerd worden De faalkosten worden door deze aanpak tot een minimum beperkt.

MODEL BASED SYSTEMS ENGINEERING

Model based systems engineering is een vorm van systems engineering, echter ondergebracht in een geautomatiseerde omgeving. Het model controleert zichzelf en test continu of alle aspecten die vanuit de eisen gevraagd worden ook consistent en volledig meegenomen worden in het totale ontwerp.

FAALKANSANALYSE

Faalkansanalyse is een onderdeel van het ontwerpproces waarmee de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van een complex systeem wordt aangetoond. Alle bouwstenen worden onderzocht, waarbij er per onderdeel gekeken wordt hoe groot de kans op falen is. Daarmee zorgt Soltegro tijdens het ontwerp voor een verhoging van beschikbaarheid en betrouwbaarheid.

MEER INFORMATIE

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Neem contact op met Jan-Martijn Teeuw.