Systeem integratie

Technische systemen bestaan vaak uit een verzameling van technische installaties die op een integrale wijze met elkaar moeten samenwerken. Hiervoor wordt vaak de term ‘System of systems’ gebruikt. Dit systeem kan alleen op de juiste manier werken als het gebruikt wordt in de juiste context en met behulp van de juiste procedures. Ook de menselijke invloed is een essentiële factor voor de juiste werking van het beoogde systeem. Deze systemen hebben vaak een grote impact op hun omgeving en vervullen daarmee een kritische functie in de samenleving. Het is daarom van groot belang dat al deze facetten - mens, techniek en bedrijfsprocessen - als één integraal geheel in elkaar grijpen en dat vertrouwd kan worden op de beschikbaarheid en de juiste werking ervan.

Soltegro is gespecialiseerd in systeemintegratie. De systemen waaraan wij werken kenmerken zich door een grote verscheidenheid aan technische disciplines, waarbij ook vaak hoge eisen gesteld worden aan betrouwbaarheid, beschikbaarheid en veiligheid.

We hebben een integrale werkwijze ontwikkeld waarbinnen aantoonbaarheid van de eisen centraal staat. Tegelijkertijd moet een oplossing passen binnen de operationele context van onze klant. Onze kennis en jarenlange ervaring helpt om het complexe samenspel van techniek, proces en menselijk handelen te combineren tot een werkend geheel waarbij u kan vertrouwen op de juiste werking. Hierdoor beperken wij risico’s bij het ontwerpen en implementeren van multidisciplinaire systemen. 

Toegepast bij Covra, Velsertunnel