Systeem architectuur

Het succes van een organisatie wordt voor een groot deel bepaald door de tevredenheid van haar klanten en de mate waarin de organisatie in staat is zich aan de vragen uit de markt aan te passen.

Uitbreiding en aanpassing van uw diensten is een continue factor, wat meestal invloed heeft op de applicaties die uw dienstverlening ondersteunen. Met een doordachte architectuur bent u in staat om functionaliteit op een gecontroleerde manier te veranderen of uit te breiden zonder dat uw organisatie hiervan hinder ondervindt. Belangrijk hierbij is om de bedrijfsinformatie af te stemmen op de bedrijfsstrategie en de technologie. Dit doen wij met architectuur. In de architectuuraanpak definiëren we ook de gewenste systeemkwaliteit. Denk hierbij aan beschikbaarheid, betrouwbaarheid en performance. Per systeem is deze uiteraard anders. Door kwaliteit als onderdeel van architectuur te beschouwen wordt  het beste systeem voor uw organisatie geleverd. Onze ervaring is dat veel systemen terugkomende kwaliteitsproblemen vertonen en uit onderzoek blijkt dat driekwart van de systeemkosten betrekking hebben op onderhoud. Soltegro beschouwt een systeem dan ook over de gehele levenscyclus. Architectuur benadrukt niet alleen het ontwerp en het operationeel krijgen, ook de fase van beheer en onderhoud is hierbij even belangrijk. Een goed ontwerp en een goede architectuur reduceert de kosten op lange termijn met zo’n 30%.

Architectuur speelt een belangrijke rol bij het ontwerpen en onderhouden van grote en complexe systemen. Wij zien architectuur als een vervlochten geheel van systeemmodellen die een representatie zijn van de organisatie en de ondersteunende systemen in zijn omgeving. Dit geeft inzicht, overzicht en een effectieve afstemming van IT-systemen op de behoefte van de business. Architectuur is een belangrijk onderdeel bij het efficiënt doorvoeren van wijzigingen in een organisatie.
Gedurende het project toetsen wij door middel van assessments of de architectuur nog steeds voldoet en of deze blijft voldoen aan de organisatiedoelstellingen.

Om een juiste architectuur vast te stellen is het belangrijk om inzicht te krijgen in een aantal essentiële onderwerpen, waaronder:
•    Bedenk welke methode(n) de organisatie wil omarmen en leg vast wat hiervan gebruikt gaat worden.
•    Neem de tijd om kennis en ervaring op te doen met diverse architectuurmethoden.
•    Zorg voor voldoende structuur door het architectuurraamwerk specifiek te maken voor de organisatie.
•    Toets periodiek de vooropgestelde kwaliteit zoals de performance, beschikbaarheid en openheid.
•    Onderzoek welke tools beschikbaar zijn om de architectuur vast te leggen en bepaal op basis van vooraf te definiëren criteria de uiteindelijke keuze.
•    Blijf wel pragmatisch en flexibel tijdens het project.

Met onze kennis en ervaring van architectuurvraagstukken stellen wij organisaties in staat om snel een gedegen architectuur te vormen die toekomstbestendig is.

Toegepast bij Velsertunnel