Software Engineering

Software Engineering is het bouwen van complexe, betrouwbare software tot informatie- en besturingssystemen,  waarbij de kwaliteitseisen zoals beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid een belangrijke rol spelen. Hierbij gaan we uit van een integrale, risico gestuurde aanpak van het ontwikkeltraject. 

Naast projectmanagement en inhoudelijke technieken voor analyse, ontwerp en implementatie worden ondersteunende processen en methoden op het gebied van requirements management, configuratie management, risico management, validatie en verificatie, review en inspectie door ons gebruikt. 

Om duidelijke uitspraken te doen over de betrouwbaarheid  van de ontwikkelde software worden zeer specifieke eisen gesteld aan het totstandkomingsproces. Er zijn diverse methoden beschikbaar om deze betrouwbaarheid te kunnen verhogen. Een veelgebruikte methode hiervoor is TOPAAS. Soltegro is één van de weinige organisaties die in staat is om deze methode op de juiste wijze toe te passen bij de ontwikkeling van software.

Door het toepassen van deze proces- en productmaatregelen wordt software gerealiseerd binnen budget en planning die aan de beoogde kwaliteitseisen voldoet. 

Toegepast bij Covra, ProRail, Lely en Kruiswijk.