Systems Engineering

Projecten worden steeds omvangrijker en complexer. De markt krijgt eveneens steeds meer vrijheid en verantwoordelijkheid bij het uitvoeren van grote, complexe (infrastructurele) projecten. Ze omvatten verschillende disciplines en worden uitgevoerd door meerdere partijen. Tegelijkertijd moeten al deze technieken op een integrale wijze samenwerken zodat ze functioneren als één systeem. Hierbij gaat het niet alleen over technische oplossingen, maar vooral ook over processen en communicatie tussen mensen uit verschillende disciplines. Zonder gestructureerde aanpak zijn dit ingrediënten voor een onvoorspelbare afloop.

Systems Engineering is een gestructureerde en gedisciplineerde manier van werken.

Enkele uitgangspunten zijn:

  • Vroeg in de ontwikkelingsfase beschrijven van eisen en functies;
  • Ontwerpen van de oplossing door een decompositie van de oplossing in behapbare, realiseerbare en testbare delen
  • In iedere ontwerp- en realisatiefase aan kunnen tonen dat de oplossing voldoet aan de beschreven eisen en functies.

Technisch complexe projecten en projecten met hoge eisen ten aanzien van beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid worden door Soltegro op een gestructureerde wijze succesvol uitgevoerd met behulp van Systems Engineering methoden. De voorspelbaarheid ten aanzien van de doorlooptijd, budget en kwaliteit zijn hierbij optimaal geborgd.