Model Based Systems Engineering

Met het uitvoeren van vele multidisciplinaire projecten heeft Soltegro haar Systems Engineering aanpak verrijkt met een model-gedreven aanpak waarbij het systeemontwerp in een model wordt vastgelegd. Op deze wijze garanderen we dat alle delen van het ontworpen systeem naadloos op elkaar aansluiten en samenwerken. Dit  zorgt ervoor dat de consistentie en integriteit van de oplossing volledig is geborgd. 

We zijn in staat om grote en complexe ontwerpen op een zodanige wijze te beschrijven dat het eindresultaat in één keer aantoonbaar voldoet aan de eisen maar ook passend is voor het doel waarvoor het wordt gerealiseerd. Onze aanpak zal daarom resulteren in een vlot verlopend engineeringsproces waarbij faalkosten, als gevolg van ontwerpfouten of het niet voldoen aan de eisen, worden geëlimineerd. 

Toegepast bij Covra, Joulz, Velsertunnel