Faalkans analyse

Geautomatiseerde systemen die kritische functies vervullen moeten betrouwbaar zijn. Vooraf wil men weten wat de kans is dat een systeem kan falen. Deze kans kan worden bepaald door middel van een faalkansanalyse, waarvoor gedegen kennis en ervaring benodigd is om de samenhang van het systeem te doorgronden. 

Allereerst moeten we begrijpen uit welke componenten het systeem is opgebouwd, welke componenten zijn hierbij kritisch voor de juiste werking van het systeem en hoe beïnvloeden deze componenten elkaar. Vervolgens wordt een logische representatie van dit systeem opgesteld met behulp van een zogenaamde ‘Foutenboom’. Hierbij wordt geanalyseerd hoe de samenhang van alle componenten resulteert in een faalkans en welke factoren deze faalkans kunnen beïnvloeden. Een extra moeilijkheid bij de faalkansanalyse is de software component die het geheel aanstuurt. Deze vervult vaak een centrale en daardoor kritische rol in het geheel. 

Soltegro heeft jarenlange kennis en ervaring in het opstellen en uitvoeren van volledige faalkansanalyses van (nog te bouwen) systemen. Wij zijn in staat om de faalkans van multidisciplinaire systemen te analyseren èn om het faalgedrag van de software integraal te betrekken in deze analyse. 

Toegepast bij diverse sluizen, tunnels en bruggen