Energie techniek

De distributie van energie staat op dit moment voor een grote uitdaging. Het verouderde distributienetwerk is niet geschikt voor het optimaal (decentraal) opwekken en distribueren van energie.  Door de opkomst van zonnepanelen en windmolens in plaats van grote energiecentrales verandert het dynamisch gedrag van het energiedistributienetwerk. Tegelijkertijd is ook het gedrag van afnemers sterk veranderd, denk hierbij aan de komst van grote datacenters maar ook het toenemend gebruik van elektrische auto’s. Door al deze veranderingen is modernisering van het energiedistributienetwerk noodzakelijk en inmiddels in volle gang.

Soltegro is gespecialiseerd op het gebied van energietechniek. Kenmerkend voor de systemen in deze markt zijn de beschikbaarheid en betrouwbaarheid.

Onze kennis en ervaring draagt bij aan het beperken van risico’s bij ontwerp, implementatie en onderhoud van energiedistributiesystemen en voorkomt daarmee economische schade als gevolg van het niet beschikbaar zijn van de energievoorziening.

Naast de expertise rondom energietechniek heeft Soltegro ook een tool ontwikkeld: AR Energy. AR Energy is een professionele on-site data-management tool die augmented reality (AR)-functionaliteit toepast om alle werknemers maximaal inzicht te geven in data in en rond een hoogspanningsstation. Lees verder >> 

Toegepast bij Joulz, Tennet en Alliander