Expertises

Systemen bestaan niet alleen uit techniek, maar hebben ook te maken met mensen, processen en procedures. Ze hebben een functie, worden gebruikt en hebben invloed op hun omgeving. Het systeem is onderdeel van een groter geheel, wat bestaat uit verschillende elementen en disciplines, waarbij zowel hard- en software een belangrijke rol spelen.

Onze expertise ligt op verschillende gebieden waaronder: