Energy

Wij combineren onze integrale aanpak met de benodigde domeinkennis, de technische know-how en de jarenlange ervaring die benodigd is om samen te bouwen aan betrouwbare energievoorzieningen voor de landelijke en regionale energie infrastructuur.

Netbeheerders plannen en voeren grootscheepse programma’s uit om het energienetwerk in Nederland te moderniseren. Om een betrouwbare, toekomstig bestendige energievoorziening te garanderen die noodzakelijk is om de energietransitie mogelijk te maken. Het gaat hier om aanpassen, vernieuwen en uitbreiden het netwerk.

Integrale aanpak

Wij combineren onze integrale aanpak met de benodigde domeinkennis, de technische know-how en de jarenlange ervaring die benodigd is om samen te bouwen aan betrouwbare energievoorzieningen voor de landelijke en regionale energie infrastructuur. Voor grote en complexe systemen voor de landelijke- en regionale netbeheerders, op hoogspannings-stations (110 kV – 380 kV) en middenspanningsniveau (10 – 50 kV).

van engineering tot ontwerp

Onze specialisten engineeren en ontwerpen de besturing en beveiliging van de hoog- en middenspanningsstations. Voor de primaire, secundaire, tertiaire en telecom-installaties. Voor nieuwbouw, uitbreiding of renovatie van huidige stations.

Een greep uit de werkzaamheden:

  • Opstellen en realiseren van een technisch haalbaar, betrouwbaar en veilig detailontwerp;
  • Ontwerpen stationsrenovaties ten behoeve van veldvervanging;
  • Ontwerp ombouw secundaire installaties;
  • Primair en secundair uitvoeringsontwerp voor aanbouw aan een bestaand station;
  • Engineeren van tertiaire- en telecomontwerpen;
  • Maken van 3D modellen;
  • Maken van Augmented reality omgevingen;
  • Uitvoeren van nul-inspecties;
  • Opstellen plannen van aanpak.
x_paths
FLEXIBEL
Zet de juiste expertise in op het gewenste moment.
x_quality
KWAlITEIT
Met onze risicogestuurde aanpak leveren we hoge kwaliteit.
w_scalable_1
SchaALBAAR
Snelle aanpassing naar extra capaciteit of andersom.
x_costefficient
KOSTENEFFICIëNT

Inzet Europees engineeringteam door middel van Nearshoring.

Slimme energiesystemen

Om de transitie naar duurzame energie mogelijk te maken moet het netwerk klaar gemaakt worden om in te spelen op veranderende eisen en het liefst met behoud van de huidige kenmerken zoals betrouwbaar, betaalbaar, hoge leveringszekerheid en veiligheid. Duurzame energie met zon en wind wordt veel meer decentraal opgewekt. Bestaande energiesystemen vergen daarom slimme aanpassingen om de lokale energieproductie goed te kunnen verwerken en af te stemmen op de landelijke vraag en aanbod van energie. Hiervoor hebben wij het product, PEAC, ontwikkeld op het gebied van smart grids. Gebruik, productie, opslag en inname van vermogen wordt met dit device geoptimaliseerd.

PROJECTEN

David Havenaar
BU Lead Soltegro Energy

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Wij gaan het gesprek graag aan! Neem vrijblijvend contact op met BU Lead Soltegro Energy David Havenaar om de mogelijkheden te verkennen.