Scroll Top

Energy

Wij combineren onze integrale aanpak met de benodigde domeinkennis, de technische know-how en de jarenlange ervaring die benodigd is om samen te bouwen aan betrouwbare, kosteneffectieve  energievoorzieningen.

De energietransitie heeft grote gevolgen voor het energienet. De transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie en de groei van onder andere zonne- en windparken maken capaciteitsuitbreiding van het elektriciteitsnet noodzakelijk om de energietransporten mogelijk te maken. Door elektrificatie van diverse economische sectoren zoals industrie en transport groeit ook de vraag naar elektriciteit.

Daarnaast moet het elektriciteitsnet tweerichtingsverkeer mogelijk maken. Het distributienet was traditioneel bedoeld voor eenrichtingsverkeer van leverancier naar eindgebruiker. Inmiddels wekken steeds meer consumenten en lokale energiecoöperaties zelf energie op uit bijvoorbeeld zon en wind. Het overschot aan opgewekte energie leveren ze terug via het elektriciteitsnet waardoor tweerichtingsverkeer kan ontstaan.

Netbeheerders investeren fors om het net geschikt te maken voor dit tweerichtingsverkeer en tegelijk om de groeiende energietransporten te faciliteren. Naast de noodzakelijke uitbreiding en vervanging wordt ook gezocht naar slimme en efficiënte oplossingen om de pieken in vraag en aanbod op te vangen en te overbruggen door middel van aanpassingen in het elektriciteitsnet.

Naast de socio-economische ontwikkelingen gaan de technologische ontwikkelingen hard. Door de netten ‘slim’ te maken kan vraag en aanbod van energie beter op lokaal niveau op elkaar worden afgestemd wat leidt tot minder regionale elektriciteitstransporten. Hierdoor ontstaan minder energieverliezen en wordt het energienet efficiënter benut.

Wij leveren producten en diensten waarbij we onze integrale aanpak van engineering en automatisering combineren met domeinkennis van hoog-, midden- en laagspanning energiesystemen. Hierdoor kunnen onze klanten profiteren van efficiëntievoordelen tijdens het ontwerpen, realiseren en onderhouden van zowel conventionele als slimme energiesystemen.

Samen bouwen wij aan betrouwbare, kosteneffectieve energievoorzieningen voor de landelijke, regionale en lokale energie infrastructuur alsook elektrische aansluitingen en installaties van industrieën en grote bedrijven.

onze diensten

engineering

Onze specialisten zorgen voor de engineering van primaire, secundaire, tertiaire en telecom-installaties alsook de besturing en beveiliging van de hoog-, midden- en laagspanningsnetten. Wij zetten onze expertise in voor nieuwbouw, uitbreiding en renovatie van elektrische energiesystemen.

Een greep uit oplossingen:

 • Opstellen en realiseren van basis- en detailontwerpen;
 • Engineering van stationsrenovaties ten behoeve van bijvoorbeeld veldvervanging;
 • Ontwerpen en moderniseren van secundaire installaties;
 • Opstellen en realiseren van uitvoeringsontwerpen;
 • Engineering van tertiaire- en telecominstallaties;
 • Ontwikkelen van typicals (standaardisatie): optimaliseren van ontwerpprocessen tot een efficiënte ontwerpstraat door kennis- en standaarden te borgen.

 • 3D Ontwerpen: voor nieuwe installaties/stations (greenfield), gebruiken we onze standaard 3D ontwerpmethode en naar gelang produceren we hieruit 2D tekeningen. In bestaande installaties/stations (brownfield), zorgen we voor het scannen van de huidige situatie om daarna in 3D verder te ontwerpen en het 3D model te ontwikkelen. Dit 3D model kan ook worden uitgebreid naar BIM.
 • Bouw Informatie Model (BIM): dit is een model om het (bouw)proces beter te organiseren en samen te werken aan de hand van uitwisselbare digitale modellen. Ook in de energie-sector biedt BIM voordelen. Het geeft de gebruiker de benodigde digitale informatie en data over systeemonderdelen.  Onze engineers beschikken over ruime ervaring met BIM en ondersteunen bij de ontwikkeling van deze modellen
 • Modulair Ontwerpen: om efficiëntie bij het ontwerpen en realiseren van (elektrische) energiesystemen te bevorderen, streven we naar het ontwikkelen en gebruikmaken van standaard ontwerpen en methodieken. Voor reguliere componenten en onderdelen ontwikkelen we zogenaamde ‘Typicals’ die als basis dienen voor vergelijkbare componenten of onderdelen. Hiermee kunnen we uitbreidingen en vervangingen eenvoudiger realiseren en kunnen we nieuwe installaties of stations modulair bouwen.
 • Model Based Systems Engineering (MBSE): door onze expertise in Systems Engineering (SE) én Model Based Systems Engineering (MBSE) te combineren met domeinkennis bieden we integrale oplossingen voor complexe uitdagingen. MBSE helpt onze klanten om de onderlinge samenhang en het gedrag van systemen vast te leggen.
 • RAMS Engineering: RAMS staat voor Reliability (betrouwbaarheid), Availability (beschikbaarheid), Maintainability (onderhoud) en Safety (veiligheid). Voor veel projecten en systemen zijn dit belangrijke eisen die worden gesteld om de verwachtingen op gebied van de prestaties en levensduur vast te leggen. Door deze aspecten te integreren in onze engineeringsactiviteiten ontwerpen we (elektrische) energiesystemen die in de verschillende stadia van de levenscyclus daadwerkelijk aan deze eisen voldoen.

Doordat we anders naar de processen kijken en we – daar waar nodig – gebruik maken van ontwikkelmethodes zoals systems engineering, zijn we in staat om organisaties te ondersteunen in het slim en innovatief ontwerpen, realiseren en onderhouden van complexe systemen met hoge betrouwbaarheidseisen.​

automatisering

Digitalisering en automatisering gaan hand in hand. Systemen en tools worden ontwikkeld, vernieuwd of juist aan elkaar gekoppeld zodat het resultaat oplevert. Door onze integrale aanpak zijn onze software engineers in een vroeg stadium betrokken bij het project, direct vanaf het conceptueel ontwerp of idee vorming. Ze vertalen de wensen en eisen van de klant naar systeemeisen en zijn betrokken bij de opbouw van het beoogd systeem. Deze voorsprong in combinatie met de domeinkennis maakt dat onze engineers efficiënte softwareoplossingen bouwen. Op tijd, binnen budget en volgens de wensen en eisen van de klant.

Door de veelzijdigheid van projecten zien we ook waar we bij processen kunnen versnellen en optimaliseren.

We ontwikkelen innovatieve oplossingen zoals:

 • Augmented (AR) & Virtual Reality (VR): AR geeft inzicht in de status en gegevens van elektrische installaties en stations. Werkverantwoordelijken en toezichthouders hebben te maken met veel gegevens die niet zichtbaar zijn. Staat er spanning op delen van de installatie of een hoogspanningslijn? Welke zones zijn voor een monteur met materieel veilig? Deze speciale AR applicatie maakt dit zichtbaar waardoor altijd de status van elektrische componenten te zien zijn. Hierdoor wordt het beheer van elektrische systemen en assets verbeterd.
  Virtual Reality: VR oplossingen in de energiesector zijn breed toepasbaar voor bijvoorbeeld het ontwikkelen van werkinstructies bij montages aan elektrische energiesystemen of bij het opleiden voor (nieuw) personeel. Het is interactief en er hoeft geen gebruik te worden gemaakt van de fysieke installatie.
 • Digital TWIN: door domeinkennis van (elektrische) energiesystemen te combineren met software expertise, realiseren we een Digital TWIN van cruciale installaties of stations. De Digital Twin wordt bijvoorbeeld ingezet bij opleidingen & trainingen, het uitwerken van maatregelen voor (blackout) scenario’s of bij het vooraf verifiëren en valideren van testprotocollen en het ontwikkelen van benodigde schakelhandelingen en -procedures.
 • Smart Grids applicaties en concepten: bij capaciteitsuitbreiding denkt de installatie- of netbeheerder snel aan verzwaring of uitbreiding van een installatie of het elektriciteitsnet. In veel gevallen kan dit worden voorkomen door slimme oplossingen zoals;
  • de inzet van duurzame energiebron of opslagsysteem tijdens de hoge energievraag (lokaal matchen van vraag en aanbod).
  • afschakeling van flexibele belastingen tijdens de piek om overbelasting te voorkomen (piekshaving).

  Met slimme ‘Smart Grids’ oplossingen voorkomen de netbeheerder congesties in elektriciteitsnetten en kunnen commerciële bedrijven installaties kosteneffectief benutten.

 • Energiemonitoring en -management: de Nederlandse overheid stelt duurzaamheidseisen aan diverse economische sectoren om onze samenleving duurzamer te maken. In de bouwsector worden energie-labels voor woningen en utiliteitsbouw geëist en voor de grote industrieën worden emissierechten toegekend die de uitstoot moeten beperken. Toch is het aantrekkelijker om energie te besparen omdat het de energiekosten drukt én de toegekende emissierechten kunnen worden verkocht of opgespaard. Om goed inzicht in te krijgen waar de besparingen gerealiseerd kunnen worden, is een energiemonitoring systeem nodig dat inzicht verschaft in het energieverbruik en het gedrag van de assets. Deze systemen kunnen wij leveren en naar wens uitbreiden met slimme oplossingen voor energiebesparingen en energiemanagement.

Khalil El Bakari
Manager business unit Energy

Meer informatie

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Neem vrijblijvend contact op met onze business unit manager Energy Khalil El Bakari om de mogelijkheden te verkennen.

PROJECTEN