Digitale tweeling

Simuleren, testen, opleiden, trainen & oefenen met een digitale tweeling.

Het valideren van het functioneel gedrag van het te realiseren systeem. Toekomstige gebruikers willen het systeem beoordelen op bruikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid. Maar ook faalkosten verminderen, minder preventief & correctief onderhoud én aantoonbare verbeterde veiligheid en betrouwbaarheid van het object. Met een Digitale Tweeling is dit allemaal te realiseren als je hem op de juist manier toepast.

x_v

MINDER FAALKOSTEN

De digitale tweeling speelt dus een belangrijke, zo niet essentiële rol, in de verschillende fases van een project. Van ontwerp, verificatie & validatie tot en met de operatiefase. Vroegtijdig worden misinterpretaties en ontwerpfouten gesignaleerd die anders pas bij oplevering van het object zichtbaar worden. Hierdoor worden faalkosten fors gereduceerd en wordt de verificatie en validatie fase van het project significant verkort.

x_processing
BEHEER & ONDERHOUD

Ook na oplevering van het object levert de digitale tweeling veel toegevoegde waarde. Voor opleiden & trainen en het beheer & onderhoud. Operationele problemen worden sneller geanalyseerd en er wordt efficiënter opgeleid.

x_conops
aantoonbaar resultaat

Onze modelgebaseerde ontwerpaanpak zorgt ervoor dat de digitale tweeling aantoonbaar voldoet aan alle eisen die de opdrachtgever aan het daadwerkelijk te realiseren systeem stelt. Voor meerdere opdrachtgevers hebben wij de digitale tweeling gerealiseerd. Bij elk project zijn er vroegtijdig zaken naar voren gekomen die anders pas bij oplevering van het object zichtbaar waren geworden.

TWINSIGHT | Digitale tweeling platform

Ons modulaire platform Twinsight  biedt de mogelijkheid snel, volledig en nauwkeurig simulaties van installaties in een digitale tweeling maken. Hiermee genereren wij met een paar drukken op de knop de gehele simulatieomgeving op basis van de IO lijst en een BIM-module. Het platform beschikt over een bibliotheek met functionele I/O blokken zoals bijvoorbeeld afsluitbomen, verkeerslichten en CCTV-installaties. Hierdoor simuleren we snel en tegen lage kosten deze installaties in de digitale tweeling.

INTEGRAAL VIRTUEEL ONTWERP

Als automatiserings- en ingenieursbureau zijn wij gespecialiseerd in het integraal en multidisciplinair ontwerpen van systemen. Alle informatie die tijdens het creatieve ontwerpproces gecreëerd wordt, is de digitale tweeling. Om vroegtijdig het object te ervaren maken wij een 3D view. Hierdoor ontstaat een realistisch virtueel model waar je doorheen kan lopen, simulaties kan doen, vroegtijdig testen en verifiëren en valideren.

SIMULEREN, TESTEN & VALIDEREN

Wij koppelen alle interactieve elementen, zoals de fysieke eigenschappen van het object maar ook de operationele processen, data en applicaties. Hierdoor wordt het functionele gedrag van het systeem gevalideerd en geverifieerd. En kunnen toekomstige gebruikers het systeem beoordelen op bruikbaarheid, betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid.

Met onze kennis van het domein en alle processen en systemen maken wij simulaties van onder andere alle actoren, sensoren en bediencomponenten. Hiermee wordt het systeem getest. Deze simulaties zijn in gedrag identiek aan de later toe te passen daadwerkelijke componenten. Hiermee wordt de functionele werking van het systeem nog voor de daadwerkelijke realisatie volledig geverifieerd.

AR/ VR /MIXED REALITY

In de digitale tweeling is het mogelijk om aanvullende technieken in te zetten. Met Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR) en Mixed Reality kan je iets laten zien wat er in de werkelijkheid nog niet is.

PROJECTEN

Franc Fouchier
Manager systems engineering & innovation

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Neem vrijblijvend contact op met onze innovatie manager Franc Fouchier om de mogelijkheden te verkennen.