Scroll Top

Digital Twin

Een digital twin is hét middel om complexe projecten effectief en efficiënt te laten verlopen.

Faalkosten worden fors verminderd, de engineeringtijd wordt verkort en de kwaliteit gaat substantieel omhoog. De inzet van een digital twin is nuttig tijdens alle stadia van de levenscyclus van een project.

Toepassingen voor de digitale tweeling zijn o.a.:

  • Visualisatie en simulatie
  • Virtueel valideren & verifiëren van testprotocollen
  • Cameraplanvalidatie
  • Opleiden & Trainen (OTS)

Visualisatie en simulatie

Stakeholders worden vroegtijdig betrokken en ervaren het object met de digital twin. Het maakt de multidisciplinaire samenwerking en coördinatie mogelijk en verkort de evaluatie- en goedkeuringscycli. Simulatie stelt u in staat om snel en zonder risico’s scenario’s af te spelen en eventuele alternatieven te verkennen. Hierdoor zijn er in een later stadium minder verrassingen en kan de ontwikkeling nog eenvoudig bijgestuurd en geoptimaliseerd worden.

VIRTUEEL VALIDEREN EN VERIFIëREN / TESTEN

Op basis van IO-lijsten wordt de testomgeving gegenereerd en wordt het verwachte gedrag van de systemen geverifieerd. Zo worden de opgestelde test cases geautomatiseerd geverifieerd tegen het (separaat) opgestelde ontwerp.

Alle interactieve elementen, zoals de fysieke eigenschappen, de operationele processen, data en applicaties worden in de digitale tweeling gekoppeld. Hierdoor wordt het functionele gedrag van het systeem gevalideerd en geverifieerd. Toekomstige gebruikers beoordelen het systeem op betrouwbaarheid, bruikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid.

cameraplanvalidatie

De eisen van het cameraplan worden effectief geverifieerd en gevalideerd in de digital twin met onze Cameraplanvalidator. Elke positie en preset van de camera komt in het virtuele model. De overlap van de camera’s wordt inzichtelijk, de zichtafstand wordt bepaald en de beeldpercentages worden gemeten. Met animaties simuleren wat de beelden weergeven tijdens het uitvoeren van de taken.

Als er wijzigingen worden doorgevoerd, worden de aangepaste locaties en presets uit het model geëxporteerd en opnieuw ingeladen in het 3D BIM-model.

Opleidings- en trainingssysteem (OTS)

Een OTS is een virtuele omgeving voor opleiding, training en oefening (OTO) waar de werkelijke situatie exact wordt gespiegeld, zodat het opleiden ook daadwerkelijk in een realistische omgeving gebeurt. Door het gebruik van een digitale tweeling worden niet alleen alle systemen in het veld gesimuleerd, maar wordt ook dynamisch gedrag aan het virtuele object toegevoegd.

Met een OTS worden diverse scenario’s afgespeeld en wordt direct zichtbaar wat het gevolg is van het handelen van een wegverkeersleider.

voordelen

De digitale tweeling wordt opgebouwd door middel van ons modulaire platform TWINSIGHT. Verschillende modules die al eerder zijn ontwikkeld, zijn herbruikbaar en dus snel in te zetten bij andere projecten. Het platform breidt hierdoor steeds verder uit en gebruiken we over diverse infra objecten dezelfde informatieblokken, wat voor iedereen tijd en geld scheelt. We werken efficiënt en effectief met alle informatie die er is. TWINSIGHT is dé integrale spil bij complexe en multidisciplinaire projecten.

x_v

MINDER FAALKOSTEN

Ontwerpfouten en misinterpretaties worden vroegtijdig gesignaleerd. Faalkosten worden fors gereduceerd en de verificatie- en validatiefase van het project wordt significant verkort.

x_time
Verkorten engineeringtijd

Er is een bibliotheek met veel verschillende modules waardoor de totale engineeringtijd fors naar beneden kan en de kwaliteit significant omhoog.

AR/ VR /MIXED REALITY

In de digitale tweeling is het mogelijk om aanvullende technieken in te zetten. Met Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR) en Mixed Reality kan je iets laten zien wat er in de werkelijkheid nog niet is.

PROJECTEN

Franc Fouchier
Manager systems engineering & innovation

Wilt u meer informatie over de inzet van een digitale tweeling? Neem vrijblijvend contact op met onze innovatie manager Franc Fouchier om de mogelijkheden te verkennen.