Scroll Top

AR Energy

Augmented Reality in het hoogspanningsnetbeheer

In het hoogspanningsnetbeheer is digitalisering en innovatie een alledaags onderwerp. De energie infrastructuur verandert en daarbij moeten werkprocessen efficiënter en veiliger. Met AR Energy, een professionele on-site data-management tool die augmented reality (AR)-functionaliteit toepast om alle werknemers maximaal inzicht te geven in data in en rond een hoogspanningsstation.

VISUEEL INZICHT

Werkverantwoordelijken en toezichthouders van een hoogspanningsstation hebben te maken met veel gegevens die in de werkelijkheid niet direct zichtbaar zijn. Zo is het niet zichtbaar, wanneer je onder een hoogspanningslijn staat of deze onder gevaarlijke spanning staat of geaard is. Met een speciale app waarin AR zichtbaar is kunnen medewerkers altijd de status van alle elektriciteitsverbindingen zien.

Daarnaast gelden er op een hoogspanningsstation ook regels omtrent waar een aannemer wel of niet mag komen, zeker wanneer deze bijvoorbeeld op een hoogwerker werkt. Wanneer er werkzaamheden aan een hoogspanningsveld nodig zijn, kan er een veilige zone gecalculeerd en doorgevoerd worden, zodat zowel het te repareren onderdeel, alsmede de weg ernaartoe, veilig te betreden is. Met de AR Energy applicatie kan de monteur visueel duidelijk inzien wat de veilige zones zijn tijdens de uitvoering en krijgt een alarmsignaal als hij buiten deze veilige zone komt. Daarnaast kan de werkverantwoordelijke en/of toezichthouder altijd zien waar de monteurs zich bevinden. Ook hij krijgt een melding wanneer een monteur zich buiten de veilige zone bevindt.