Onze oplossingen
Onze oplossingen zijn gericht op uw bedrijfskritische technische toepassingen. Of dit nu gaat om de expertise van onze ingenieurs of om de levering van een compleet product. Wij leveren betrouwbare integrale oplossingen voor uw technische vraagstukken en zorgen voor een naadloze integratie van automatisering, werktuigbouw en elektrotechniek.

INTEGRALE AANPAK

Integraal ontwerp

Hoe kom je tot een integraal ontwerp? Soltegro helpt het ontwerpproces zo in te richten, dat alle technieken en disciplines worden meegenomen in één ontwerp, inclusief verificatie en validatie over de technieken heen. Daarbij zorgen we ervoor dat we de interfaces tussen de verschillende systeemonderdelen onder controle hebben.

Systems engineering

Met systems engineering levert Soltegro een verzameling aan methoden en technieken die een integrale aanpak mogelijk maken. Denk daarbij aan zaken als een requirements analyse en verificatie en validatie methodieken. Met een eisenpakket als vertrekpunt vindt er een decompositie van elke eis plaats, welke steeds weer verder worden opgesplitst tot kleinere, maakbare blokken. Vervolgens realiseren we het project. Daarna volgt het proces van testen en valideren. Uiteindelijk komt de implementatiefase, die resulteert in het beheer en onderhoud van het systeem. Soltegro garandeert door systems engineering dat de eisen volledig en juist geïmplementeerd worden De faalkosten worden door deze aanpak tot een minimum beperkt.

Model based systems engineering

Model based systems engineering is een vorm van systems engineering, echter ondergebracht in een geautomatiseerde omgeving. Het model controleert zichzelf en test continu of alle aspecten die vanuit de eisen gevraagd worden ook consistent en volledig meegenomen worden in het totale ontwerp.


Faalkansanalyse

Faalkansanalyse is een onderdeel van het ontwerpproces waarmee de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van een complex systeem wordt aangetoond. Alle bouwstenen worden onderzocht, waarbij er per onderdeel gekeken wordt hoe groot de kans op falen is. Daarmee zorgt Soltegro tijdens het ontwerp voor een verhoging van beschikbaarheid en betrouwbaarheid.

VIRTUALISATIE

Virtueel ontwerp

Door middel van het maken van een virtueel ontwerp, biedt Soltegro de mogelijkheid om de functionaliteit van een ontwerp te toetsen. Door simulaties te draaien en te kunnen trainen in een virtuele omgeving, ontstaat er een reëel beeld van wat men in de praktijk kan verwachten. Gegevens uit het door Model Based Systems Engineering ontstane ontwerp worden samengevoegd met data verkregen uit het BIM (Building Information Modelling) model. Beiden worden gekoppeld aan een game engine, die zorgt voor de visuele output naar de virtuele wereld. Deze uitvoer kan geschieden naar beeldscherm, Virtual Reality (VR-headset), Augmented Reality (smartphone of tablet met camera) of naar Mixed Reality (bijvoorbeeld Hololens).

 

Digital TWIN

Een digitale tweeling wordt vaak verward met een mooie virtuele 3D-omgeving. Echter, een echte digitale tweeling is meer dan een plaatje. Voorafgaand aan de realisatie biedt de virtuele tweeling bijvoorbeeld mogelijkheid om het functioneel gedrag van het systeem te valideren en met toekomstige gebruikers het systeem te beoordelen op bruikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid. Fysieke eigenschappen, operationele processen, data en applicaties worden in een integrale virtuele omgeving getoond en gebruikt. Onze modelgebaseerde ontwerpaanpak zorgt ervoor dat de digital twin aantoonbaar voldoet aan alle eisen die de opdrachtgever aan het daadwerkelijk te realiseren systeem stelt.

Lees meer over hoe wij de digitale tweeling een belangrijke rol laten spelen in de verschillende fases van een project.

 

game engine

Voor het interactief virtualiseren van omgevingen maken we gebruik van een game engine. Deze zorgt ervoor dat de gevirtualiseerde wereld interactief gepresenteerd wordt in 3D. Met een real time 360˚ beeld kan er door een tunnel gereden worden, waarbij er interactie plaats vindt met alle elementen in beeld. Deze manier van werken is niet alleen uitermate geschikt om te testen, maar ook om te trainen. Onverwachte situaties worden gesimuleerd, waarop door diverse hulpdiensten getraind kan worden.

Software

Software engineering

Soltegro bouwt software volgens de systems engineering methode. Daarmee wordt de goede werking van de opgeleverde software gegarandeerd. Wij ontwerpen software voor bijzondere toepassingen, voor productie omgevingen en voor testdoeleinden. Zowel stand-alone toepassingen voor desktop en mobiel, als embedded software oplossingen worden geleverd. Onder embedded wordt verstaan dat de softwareoplossing een integraal onderdeel gaat uitmaken van een fysiek product.

Systeemarchitectuur

Om tot een goed software ontwerp te komen dat resulteert in een naadloze en feilloos werkende systeemintegratie, zorgt Soltegro eerst voor een goede systeemarchitectuur. Hierin wordt beschreven welke delen via software engineering tot stand moeten komen en hoe deze met elkaar communiceren. Dit vormt de theoretische ‘roadmap’ die het ontwikkelingsproces omschrijft van ontwerp tot implementatie van de software.

Systeemintegratie

Wanneer volgens de voorgeschreven systeemarchitectuur alle elementen (uit de software engineering) gereed en getest zijn, worden deze in het systeemintegratieproces samengevoegd tot één geheel. Na implementatie van het eindproduct volgt de fase van beheer en onderhoud, waarbij Soltegro indien gewenst in beeld blijft.

ENERGIE

Energietechniek
Samen met haar klanten bouwt Soltegro aan een betere en duurzame wereld. Als koploper in de ontwikkeling van energietechnieken, zorgt Soltegro voor innovatieve oplossingen binnen energievraagstukken. Systems engineering speelt hierbij een centrale rol, waardoor de faalkosten tot een absoluut minimum beperkt worden. Soltegro speelt een belangrijke rol binnen de energietransitie waarin onze wereld zich momenteel bevindt en draagt actief een steentje bij aan het halen van doelstellingen van bedrijven en overheden. Er wordt gebruik gemaakt van ‘proven technology’, techniek van vandaag, maar met de aanpak van morgen. Het creëren van awareness en het delen van kennis zijn voor Soltegro onlosmakelijk verbonden met de energietransitie.

PRODUCTEN
1
CAMERA ASSESSOR

De juiste projectie van de CCTV-camera’s voordat ze daadwerkelijk geïnstalleerd zijn.

TRAFFICSENSE

Een geavanceerd detectiesysteem met gedetailleerd overzicht van het verkeer in een tunnel.

WORDGRO

Het automatisch omzetten van modellen naar documenten. Continu up to date en hogere productiviteit.

AR ENERGY

Visueel inzicht in het hoogspanningsnetbeheer. Veilig en efficient voor alle betrokkenen.