Integraal ontwerpen met Virtual Reality: wat kan het voor jouw project betekenen?

Met onze Virtual Reality (VR) kennis dragen wij bij aan de ontwikkeling van verschillende projecten in de infrastructurele sector, energie en industrie. Hier wordt VR ingezet om bijvoorbeeld vroegtijdig het ontwerp te toetsen. Stakeholders begeven zich met een VR-headset door het 3D-ontwerp. Al tijdens het ontwerpproces krijgen de installatie- en werkverantwoordelijken een goed beeld van de uiteindelijke situatie. Deze vroegtijdige feedback nemen de ontwerpers mee in het definitieve ontwerp, waarmee een efficiëntere en effectievere ingebruikname wordt gerealiseerd.

Aantonen van eisen
Met een virtuele ervaring kunnen bepaalde eisen worden aangetoond. Zo worden bij veel projecten eisen gesteld aan het zicht van camera’s. Een virtueel model is zeer geschikt om camerabeelden vroegtijdig te verifiëren en valideren. Niet alleen vaste presets, maar ook het valideren PTZ- functionaliteit wordt gevalideerd. Hier worden ook simulatiemodellen aan toegevoegd, zoals belichting (bijvoorbeeld opkomende zon), rookontwikkeling en verkeers- en menselijk gedrag. Door deze combinatie van eigenschappen en functionaliteiten kunnen eisen aan het cameraplan doeltreffend en volledig geverifieerd en gevalideerd worden voordat er fysiek iets gebouwd is.

GIS Virtual Reality   AIS virtual reality
voorbeelden van VR werelden ontwikkeld door Soltegro

Wat kan VR voor jouw project betekenen?
Voor veel organisaties is het nog lastig te bepalen wat de inzet van VR oplevert. Nieuwe technieken kosten tijd, processen lopen anders en stakeholders moeten overtuigd worden. Vanuit een concreet vraagstuk kijken we of én hoe VR kan bijdragen aan een oplossing. Wat heb je nodig om het VR-model te maken? VR is bijvoorbeeld een goede aanvulling op een BIM-model. Waar moet de nadruk op gelegd worden of welke specifieke interacties moeten er mogelijk gemaakt worden?

Enkele voorbeelden:

  • Functionele interactie met de virtuele wereld. Het testen van procedures met een menselijk component. Hoe reageert iemand, wat is zijn gedrag? Dit is ook nuttig voor opleiding- en trainingsdoeleinden.
  • Dynamische plaatsing van objecten. In een virtueel model kunnen objecten onzichtbaar gemaakt worden, volledig worden uitgelicht of interactief gewisseld worden met andere objecten. Hierdoor zien gebruikers belangrijke zaken (beter) en/ of kunnen situaties goed met elkaar vergelijken.
  • Inzicht in verschillende projectfases. Stakeholders kunnen cruciale momenten goed bekijken en beoordelen, wat bij kan dragen aan faalkostenreductie.
  • De mogelijkheid tot het toevoegen van simulatiemodellen zoals (variabele) belichting, rookontwikkeling, verkeerssimulatie en artificiële intelligentie. Door deze simulatiemodellen te implementeren kunnen bepaalde zaken vroegtijdig aan het licht komen. Bijvoorbeeld zichtbaarheid van belangrijke objecten onder bepaalde omstandigheden en het ontwerp kan getoetst worden op toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid.
  • Het toetsen van de rijmogelijkheden van bouwverkeer t.o.v. regulier verkeer per projectfase. Hoe kan de inrichting van de bouwplaats worden verbeterd? Wat voor een consequenties heeft een aanpassing of menselijk handelen in het ontwerp?

Bovenstaande voorbeelden geven inzicht in de veelzijdigheid van VR voor validatie mogelijkheden en inzichten. In veel projecten zien wij de toegevoegde waarde die je met VR creëert ook écht toegevoegde waarde is. Faalkosten worden gereduceerd, projecten worden sneller én beter opgeleverd. Op welk gebied, dat is afhankelijk van het project, de organisatie en de procedures. Wil jij ontdekken waar de winst voor jouw project zit? We gaan graag met je in gesprek. Neem contact op met Franc Fouchier via franc.fouchier@soltegro.nl of bel 010 – 202 26 60.