Scroll Top

Energie­transitie in drie dimensies

news3

Op donderdag 15 november jl. stonden de presentaties in het Drijvend Paviljoen in Rotterdam centraal rondom de energietransitie. Wat zijn de sociale, economische én technische aspecten van de energietransitie? Een middag inspiratie opdoen was het doel.

Gedeputeerde van de Provincie Zeeland, Jo-Annes de Bat, trapte af. In zijn presentatie stond vooral het economische aspect en de menselijke kant centraal. De provincie volgt drie sporen. Ze maken de regionale strategie, voeren concrete projecten uit. En parallel wordt gewerkt aan de omgevingswet/-visie. Kortom een integrale aanpak. Vervolgens presenteerde Bas van Duijnhoven, sr. Business consultant reliable systems bij Soltegro over de energietransitie bij ons in huis. Van het gas af, waterpompen en volledig elektrisch rijden. Een volledig elektrisch scenario, wat nogal wat impact heeft op ons net. Is dat haalbaar? Moet iedereen een eigen batterij/ opslag voor elektriciteit hebben of kunnen we het anders organiseren? Voor de pauze sloot Jan-Peter Doomernik, business developer bij Enexis af. Door heel erg out of the box en vooral ook disruptief te denken. Wat als we de sommige zaken vanaf het begin anders inrichten? Zijn dat de juiste tools om met elkaar de energietransitie te realiseren? De mens is immers het enige dier dat eigendom kent…. Inspirerend om eens buiten onze gebaande paden te kijken.

Na een korte pauze presenteert Hans Pos van Croonwolter&dros over de Energie Neutrale Tunnel van de toekomst die nu al gebouwd wordt. Door vooral naar het hele project als een keten te kijken. Door de vragen te stellen als waarom doen we de dingen zoals we ze doen en is dit de goede/ beste oplossing? Zijn er geen andere mogelijkheden? Niets is te gek, daarna gaan we kijken of het haalbaar is. Bijzonder om een wereldprimeur te laten zien en hoeveel energie je kan besparen met kleine veranderingen.

Tot slot spreekt Arend-Jan van de Vlugt, wethouder Innovatie & Duurzaamheid gemeente Goeree Overflakkee. Hij toont aan dat dankzij goed overleg, goede gecentraliseerde sturing een samenwerkingsverband ontstaat tussen burger, overheid en bedrijfsleven. Het door water omgeven eiland bewijst dat economische groei en duurzaamheid hand in hand gaan. Er komt meer maatschappelijke balans, de kwaliteit van leven gaat omhoog, er vindt innovatie plaats. Duurzaamheid voert de boventoon en er ontstaat verbinding tussen alle partijen.”

We hebben deze middag de energietransitie bekeken vanuit de diverse hoeken. Wij zijn overtuigd van een integrale aanpak. Het één kan niet zonder het ander. Maar op welke manier kunnen we dat organiseren en realiseren? We hebben regie en samenwerking nodig, maar ook technische oplossingen om in al onze behoeftes te voorzien. Wij hopen onze gasten geïnspireerd te hebben en dat we met elkaar ook daadwerkelijk aan de slag gaan met de o zo nodige energietransitie!