Serious games

Informatieoverdracht met serious games. De mindset van de ‘speler’ verandert, waardoor hij iets ziet of ervaart. Een serious game is waarheidsgetrouw. Bij projecten waar ingewikkelde protocollen en processen een essentieel onderdeel zijn, is het dé ideale manier om dingen te beleven en laten zien. Beleidsmedewerkers, bestuurders, managers en andere betrokkenen krijgen snel visueel inzicht in hun vraagstukken en kunnen hier tastbaar mee aan de slag. De betrokkenen partijen beleven de omgeving realistisch. Het is net zoals in de werkelijkheid, maar zonder dat er allerlei trajecten voor afgezet of systemen stilgelegd hoeven te worden. Of dit nu op de weg, op het spoor, in de energietechniek of in een industriële omgeving is.

 

Interactief
Naast visueel inzichtelijk zijn virtuele werelden ook interactief. Je kunt bijvoorbeeld echt door een sluisdeur heenlopen via de verschillende luiken, nieuwe veiligheidsvolumes op een hoogspanningsstation plaatsen of een hulppostkast in een tunnel opentrekken.

Combinatie van databronnen
Combineer verschillende databronnen, media en/of apparaten en geef deze weer op een begrijpelijke wijze in een serious game. Hiermee krijg je nieuwe inzichten terwijl je gebruik maakt van dezelfde, beschikbare data. Combineer verkeersmodellen van verkeersstromen met BIM-tekeningen en je kan zien waar de knelpunten liggen. Of bereken met modellen de CO2-uitstoot, visualiseer ze in de ‘game’ en zie de impact op de omgeving.

Virtual Reality
In de virtuele werkelijkheid wordt de omgeving gesimuleerd om een gebruiker onder te dompelen in een ervaring. Ervaar hoe een object er na renovatie of verbouwing uit komt te zien. Voeg data toe die met het blote oog niet te zien zijn zoals de techniek erachter, de innerlijke werking of een verkeersstoom.

Toegepast bij: Maastunnel voor het begeleiden van het publiek, tijdens een expositie van het 75-jarig bestaan in de Kunsthal te Rotterdam, over de werkzaamheden tijdens het renoveren van deze monumentale tunnel.
 

Augmented Reality
Visualiseer informatie via een augmented reality bril of een tablet. Voorbereiden, plannen of debriefen. Afhankelijk van de doelstellingen verhoogt het de veiligheid, efficiency en kwaliteit.

Toegepast bij: ProRail door het digitaliseren en inzichtelijk maken van tekeningen en data in de werkelijkheid. Er wordt getoond of er veilig aan spoor of bovenleiding gewerkt kan worden door deze op te laten lichten bij gevaar en door gevaarlijke zones zichtbaar te laten worden.

Toetsing
Tijdens het ontwerp van complexe infraprojecten dienen verschillende plannen, zoals camera, verlichting, profiel-van-vrije-ruimte e.a., getoetst en gevalideerd te worden. Middels serious games is dit al voor inkoop en realisatie te doen. Als eenmaal een game staat zijn extra toevoegingen relatief eenvoudig; controle van dode-hoeken en het opstellen en maken van camera-presets bij een cameraplan, toetsen van verlichtingsprofielen van verschillende type lampen of het opzetten van een opleiding en/of trainingsomgeving.

Toegepast bij: Verschillende tunnels, bruggen en sluizen. Tijdens een tender-fase zijn al fouten ontdekt in het cameraplan voor een sluis.

Virtueel ontwerpen
Door onze ervaring op het gebied van Model Based Systems Engineering te verrijken met serious games kunnen we onze ontwerpen ook toetsen en naspelen in een realistische virtuele wereld. Met virtueel ontwerpen wordt het dynamisch gedrag van complexe systemen gesimuleerd en kan zo al de werking van diverse scenario’s worden geoefend en getoetst.