Duurzaamheid & CO2 reductie

Soltegro richt zich sterk op het principe om klanten op een transparante en integere manier te helpen met het effectief realiseren van haar doelstelling. Duurzaam ondernemen is één van onze belangrijkste speerpunten.

Duurzaamheid, Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Termen die soms lastig concreet worden als je op de rijdende trein van de grote projecten stapt. Maar als organisatie zijn wij ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, de aarde waarop we leven en de mensen met wie we werken. Wij stimuleren onze medewerkers om zich bewust te worden van een duurzame samenleving en welke stappen daarbij horen. Hierdoor gaat bewustwording uiteindelijk over in concreet handelen.

CO2-Prestatieladder

De CO2-prestatieladder van de stichting SKAO stimuleert bedrijven om CO2-bewust te handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie. Soltegro is in oktober 2017 op het hoogste niveau (niveau 5) gecertificeerd op de CO2-prestatieladder.
 

Onze maatregelen
In ons CO2 Management Plan wordt onderbouwing gegeven en inzicht verschaft in onze emissies en stellen wij doelen en nemen wij effectieve maatregelen om in 2020 een reductie van 25% van de CO2-uitstoot  te realiseren (t.o.v. 2015).

Reductiedoelstellingen

De reductiedoelstellingen richten zich zowel op onze directe als indirecte emissies. Wij nemen maatregelen op het gebied van brandstofverbruik van onze leaseauto’s en het  energieverbruik op kantoor. 

Communicatie

Communicatie over de voortgang wordt zowel intern als extern gevoerd via internet, nieuwsbrieven en social media.

Updates: 1e helft 2018,  heel 2017, 1e helft 2017, heel 2017 (maart 2017), (1e helft 2016 (augustus 2016), maart 2016.
 

Sectorinitiatieven

Om sneller resultaten te behalen bundelen we krachten en zoeken we samen met andere bedrijven, overheden en consumenten naar mogelijkheden om de uitstoot te verminderen door participatie. Wij sponsoren als organisatie duurzame initiatieven en zijn aangesloten bij initiatieven in de sector.