Disclaimer

Alle informatie op de website van Soltegro B.V. heeft een informatief karakter. Alhoewel Soltegro B.V. getracht heeft om deze informatie zo volledig en accuraat mogelijk weer te geven, garandeert Soltegro B.V. niet de juistheid, toepasselijkheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie op de website. Soltegro B.V. accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website of de informatie die op de website beschikbaar is.

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze dan ook, zonder dat Soltegro B.V. voorafgaand schriftelijke toestemming heeft gegeven. Alle rechten zijn voorbehouden aan Soltegro B.V.

Op deze website staan diverse links naar websites die niet van Soltegro B.V. zijn. Soltegro B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het privacybeleid van andere websites. Mobilis B.V. behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen.

 

E-mail disclaimer


Nederlands
Deze e-mail en eventuele bijlagen zijn alleen voor geautoriseerd gebruik door de beoogde ontvanger(s). Het kan eigendomsrechtelijk materiaal, vertrouwelijke informatie bevatten en / of onderworpen zijn aan wettelijke privileges. Het mag niet worden gekopieerd, bekendgemaakt aan, bewaard of gebruikt door enige andere partij. Als u niet de beoogde ontvanger bent, verwijder dan onmiddellijk deze e-mail en eventuele bijlagen en alle kopieën en informeer de afzender.

English
This e-mail and any attachment is for authorised use by the intended recipient(s) only. It may contain proprietary materialconfidential information and/or be subject to legal privilege. It should not be copieddisclosed toretained or used byany other party. If you are not an intended recipient then please promptly delete this e-mail and any attachment and all copies and inform the sender.