Digital Twin

Een digitale tweeling wordt vaak verward met een mooie virtuele 3D-omgeving. Echter, een echte digitale tweeling is meer dan een plaatje. Voorafgaand aan de realisatie biedt de virtuele tweeling bijvoorbeeld mogelijkheid om het functioneel gedrag van het systeem te valideren en met toekomstige gebruikers het systeem te beoordelen op bruikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid. Fysieke eigenschappen, operationele processen, data en applicaties worden in een integrale virtuele omgeving getoond en gebruikt. Onze modelgebaseerde ontwerpaanpak zorgt ervoor dat de digital twin aantoonbaar voldoet aan alle eisen die de opdrachtgever aan het daadwerkelijk te realiseren systeem stelt.

testen & valideren

Primair kan het systeem getest worden door het simuleren van alle actoren, sensoren en bediencomponenten. Deze simulaties zijn in gedrag identiek aan de later toe te passen daadwerkelijke componenten. Een voorbeeld hiervan zijn verkeersdetectielussen, verlichting, camera’s maar ook bewegende componenten als bijvoorbeeld ventilatoren en afsluitbomen. Deze componenten worden gekoppeld aan de bovenliggende besturings- en bedieningssystemen en visualisatiesystemen (MMI) waardoor een vroegtijdige start kan worden gemaakt met het testen van deze vaak complexe onderdelen en installaties. De functionele werking van het systeem kan op deze wijze nog voor de daadwerkelijke realisatie volledig worden geverifieerd.

Minder faalkosten 

De digitale tweeling speelt dus een belangrijke rol in de verschillende fases van een project. Van ontwerp, verificatie & validatie tot en met de operatiefase. Maar ook tijdens het opleiden & trainen en het beheer & onderhoud levert het gebruik van een digitale tweeling veel voordelen op. In alle fases dient het hetzelfde doel. Bij de eerste drie worden vroegtijdig problemen en wijzigingen geïdentificeerd. Bij de latere fases  wordt efficiënter opgeleid en kunnen operationele problemen sneller worden geanalyseerd. Door deze aanpak worden de faalkosten voor opdrachtgever en opdrachtnemer geminimaliseerd en kan de verificatie en validatie fase van het project significant worden verkort.

Meer informatie

Wilt u meer informatie wat een digital twin voor uw organisatie kan betekenen?
Neem contact op via info@soltegro.nl of bel naar 010 – 202 26 60.

 

<< terug naar oplossingen