Scroll Top

De energietransitie vereist een integrale aanpak

Voor Hans de Man, algemeen directeur bij Soltegro, staat als een paal boven water dat de voorgenomen energietransitie op dit moment als een piepende wagen over een zandpad loopt. De reden: onze overheid roept weliswaar wat de doelen zijn, maar doet er verder bitter weinig aan om burger en bedrijfsleven sturing te geven, op weg naar deze doelen.

“Wat we zien is dat het bedrijfsleven dan maar dapper zelf aan de slag gaat. Zelfregulerend, met in het gunstigste geval een coördinerende brancheorganisatie boven zich. De divergentie is daardoor enorm, we waaieren allemaal breed uit met onze maatregelen, naar alle windstreken. Dat moet anders. En niet omdat er papieren doelstellingen zijn geformuleerd, op weg naar 2020 en 2050”, zegt Hans. “Mijn persoonlijke doelstelling is dat ik de aarde schoner wil achterlaten dan toen ik erop gezet werd. Voor mijn kinderen. Voor ieders kind. Het roer moet echt om en snel.”

Goeree-Overflakkee is een mooie proeftuin
Hans bezocht onlangs als spreker een bijeenkomst op Goeree-Overflakkee en kwam zo in contact met de Federatie Ondernemers Goeree-Overflakkee. Onder de vlag “Smart Water” hebben ondernemers en provincie Zuid-Holland de krachten gebundeld om het risico op bevolkingsdaling in te dammen. “Heel bijzonder om te zien dat in goed overleg en dankzij goede, gecentraliseerde sturing een samenwerkingsverband ontstaat tussen burger, overheid en bedrijfsleven, allemaal hetzelfde doel nastrevend: het nieuw leven inblazen van Goeree-Overflakkee, waarbij de identiteit van het eiland behouden blijft, er meer maatschappelijke balans komt, de kwaliteit van leven omhoog gaat, er innovatie plaatsvindt, duurzaamheid de boventoon voert en bovenal verbinding ontstaat tussen alle partijen.”

Het door water omgeven eiland gaat bewijzen dat economische groei en duurzaamheid hand in hand gaan. Een kolfje naar de hand van Hans, die aangeeft dat de persoonlijke drive om voor Soltegro te gaan werken de energietransitie is. “Op Goeree-Overflakkee gebeurt op microniveau wat ik graag op macroniveau zou zien gebeuren in ons land, in Europa. Eigenlijk op de hele wereld”, aldus Hans.

Van divergeren naar convergeren
Soltegro in het algemeen en Hans de Man in het bijzonder zijn van mening dat ideeën en initiatieven voor de energietransitie op dit moment te breed uitwaaieren en niet iedereen bereiken die daar een steentje aan kan bijdragen. “We zullen elkaar beter moeten informeren. We zullen met zijn allen keuzes moeten maken, richtingen gaan bepalen en we zullen ervoor moeten zorgen dat een centraal orgaan het proces aanstuurt en bewaakt. Die rol zou bij de overheid kunnen liggen, echter die heeft nog geen blijk gegeven van enige activiteit in die richting. Daarom geven we zelf maar het startsein tot het informeren van elkaar, het leggen van verbindingen en het aangaan van samenwerkingen”, oppert Hans.

Met een evenement op 15 november 2018 wil Soltegro dat startsein geven. Onder de naam “Energietransitie in 3 dimensies” krijgen de aanwezige gasten een programma met diverse sprekers voorgeschoteld, waarin ingegaan wordt op de sociale, economische en technische aspecten van de energietransitie. Vanuit diverse invalshoeken worden de aspecten belicht, met een nadruk op de noodzaak van integrale aanpak. Uiteraard is er na de laatste spreker ruimschoots de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan.

Bewustwording moet resulteren in het opstropen van de mouwen
Bij Soltegro geldt het ‘practice what you preach’ principe. Hans is er helder over: “We gaven binnen Soltegro elk jaar aan duurzaamheidsdoelen, zonder daarbij zelf de handen uit de mouwen te steken. Dat vind ik ‘killing’ voor de ‘awareness’. Dit jaar doen we het anders, met als inspiratiebron de ’17 goals of sustainability’ van de Verenigde Naties. Onze medewerkers hebben op hun top 3 gestemd van de 17 doelen voor een duurzamere wereld. We gaan de  twee meest gekozen doelen steunen. De uitslag kan ik alvast verklappen, we gaan ons richten op schonere energie en scholing. Onze mensen krijgen van ons de kans om zich persoonlijk te gaan inzetten voor deze doelen.”

Soltegro wil hiermee een voorbeeld geven zonder dat daar commerciële belangen aan gekoppeld zitten. “Laat dat de les zijn die wij geleerd hebben en die we anderen willen leren. Het gaat al lang niet meer om geld. Het gaat om bewustwording. Om te kunnen overleven met elkaar. Daar is geen prijskaartje aan te hangen”, zegt Hans tot besluit.