Scroll Top

CO2-REDUCTIE & DUURZAAMHEID

Duurzaamheid, Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Termen die soms lastig concreet worden als je op de rijdende trein van de grote projecten stapt. Maar als organisatie zijn wij ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. De aarde waarop we leven en de mensen met wie we werken. Wij stimuleren onze medewerkers om zich bewust te worden van een duurzame samenleving en welke stappen daarbij horen. Hierdoor gaat bewustwording uiteindelijk over in concreet handelen.

Sinds 2017 is Soltegro gecertificeerd op het hoogste niveau (niveau 5) op de CO2-prestatieladder. De CO2-prestatieladder van stichting SKAO stimuleert bedrijven om CO2-bewust te handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

Die doen wij onder andere door:

  • CO2-reductie met betrekking tot het gebruik van elektriciteit in onze kantoren. Met de verbouwing hebben we bewust gekozen voor het samenvoegen van kantoren en het plaatsen van lichtsensoren met aan en afwezigheidsdetectie.
  • CO2-reductie door leaseauto’s te verminderen door het stimuleren van schone mobiliteit (elektrisch rijden) en het stimuleren van flexibel werken, openbaar vervoer en fiets.
  • Reduceren van het papierverbruik. Door zo weinig mogelijk papierbakken neer te zetten en maar 1 printer dringen we het papierverbruik verder terug (digitalisering, bewust printergebruik).
  • Door op kantoor papier, plastic en restafval te scheiden zorgen we voor recycling van diverse grondstoffen.
  • Mentale en fysieke fitheid bij medewerkers. Wij geloven dat mensen zowel mentaal en fysiek fit moeten zijn om goede resultaten te boeken voor hun zelf en onze klanten. Wij ondersteunen onze medewerkers met diverse programma’s om dat zo goed mogelijk in balans te krijgen en te houden.
  • We realiseren dat we goed voor onze wereld moeten zorgen. Door projecten te sponsoren zoals het TU Delft Solar Boat Team die bijdragen aan een verduurzaming van onze aarde dragen wij ook via die weg een klein steentje bij.
  • Samenwerking met maatschappelijke organisaties zoals Stichting De Noordzee. Voor hun realiseerden wij een 360 graden visualisatie strandafval voor meer bewustwording bij het grote publiek.
  • CO2-prestatieladder. Soltegro is gecertificeerd op niveau 5.

Hieronder staan onze plannen en communicatieberichten.

2022:

2021:

2020:

2019

Lees ook de oude CO2-prestatieladder van  20182017.