Scroll Top

Beslispunten bij simuleren menselijk gedrag

 

Welk gedrag vertoont men zodra er een calamiteit zich voordoet in een tunnel? Iemand ziet rook/vuur, ziet andere vluchtende personen of hoort een audio-oproep. De verschillende vluchtscenario’s zijn te simuleren in een virtueel model. Hoe men reageert verschilt per persoon. Bestuurders zitten in de auto. De ene hoort geluid en stapt uit. De andere blijft zitten en reageert pas als die iemand anders iets ziet doen. In een vluchtproces zijn diverse beslismomenten. Al die momenten en keuzes zijn te simuleren en geven op die manier een reëel vluchtgedrag. Benieuwd naar het model? Kom naar het COB congres op vrijdag 20 september a.s. en we laten u graag de diverse mogelijkheden zien.