Scroll Top

ALS TEAM BEN JE VERANTWOORDELIJK VOOR HET RESULTAAT

Als team ben je verantwoordelijk voor het resultaat

Rollen en expertises verdelen we over meerdere personen


Menno werkt al meer dan 10 jaar volgens de Agile methodiek aan projecten. Toen ik begon met werken was de traditionele “waterval” methode erg gebruikelijk. Hierbij werden eerst alle wensen en eisen in kaart gebracht vóórdat er ook maar iets ontwikkeld werd.

Met Agile worden gedurende de ontwikkeling van het product of dienst de wensen en eisen steeds duidelijker. De ontwikkeling wordt iteratief en stapsgewijs uitgevoerd.

“Mijn eerste project met de Scrum methode was bij Prorail in 2011. We waren in die tijd echt vooruitstrevend en gingen vol voor de implementatie van deze nieuwe methode. Met een ervaren Scrum master gingen we aan de slag. Ik ervaarde hoe veel waardevoller deze methode is voor de kwaliteit van wat er gerealiseerd moet worden. Ik had er al wel eens van gehoord maar het werd nog niet veel gebruikt. Je realiseert in de praktijk pas wat de échte voordelen hiervan zijn.

Verantwoordelijkheid

Het belangrijkste onderdeel van Scrum vind ik dat het team als geheel verantwoordelijk is. Niet alleen voor de inhoud maar ook voor de planning. Mijn uitdaging als architect en scrum-master zit er vooral in om teamleden te coachen en op te leiden zodat zij ook weer kunnen verbeteren in hun werk. Rollen en expertises verdeel ik ook vaak over meerdere personen. Hierdoor heb je altijd flexibiliteit en continuïteit. Dit houdt iedereen scherp. Als team bepaal je dus hoe je het aanpakt en niet als individu. Hierdoor leer je veel van elkaar en help je elkaar als het nodig is.

Samen met de klant en het team ga je op zoek hoe je het project het beste in kan richten. Voor mij is dit dé manier om een goed werkend resultaat op te leveren. Dus als de klant niet om deze methode vraagt, pakken we het intern toch zo aan. Ik weet dat we hiermee een kwalitatief goed product of dienst opleveren. 

Betrokkenheid

De oplossing is bij de start van het project alleen op hoofdlijnen uitgewerkt. De klant wordt actief betrokken bij het project en is hiermee ook onderdeel van het projectteam. Door deze manier van werken nemen ze automatisch verantwoordelijkheid en geven ze sturing aan het project. De relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is dus ook echt anders. De communicatie is open en transparant. Er wordt geleverd volgens de wensen van de klant. Ook de planning spreken we samen af, wat krijgt voorrang? Het is altijd in overeenstemming en voorkomt verrassingen achteraf.

Oog voor kwaliteit

Een groot voordeel is dat je continu – elke sprint – functionele delen (user stories), oplevert en in gebruik neemt. De kwaliteit is hoog aangezien het bruikbaar is en waarde geeft, zowel functioneel als niet-functioneel. Agile moedigt aan om vroeg en vaak te leveren. Door de functionele delen helemaal af te maken, zorgen we ervoor dat de kwaliteit van het hele product hoog blijft omdat je het per functie borgt. We spelen ook actief in op verandering. Voldoet de software niet aan hun behoeften? Dan passen we het aan zodat het wel de waarde geeft waar de klant naar op zoek is.

Vertrouwen

Voor mij is dit dé manier om te werken aan een project. We verzinnen en bepalen als team samen hoe we het gaan aanpakken, houden ons daaraan en ik stuur daarop. Als de aanpak niet goed werkt, passen we die aan. Daar is dan wel een goede reden voor en wordt dit met elkaar besproken en besloten. Die gedeelde verantwoordelijkheid geeft betrokkenheid en intrinsieke motivatie bij de teamleden. We hebben ambities. Er is onderling vertrouwen, ook als het een keer niet lukt is dat oké. Hierdoor realiseren wij echt met elkaar de oplossing. Als team ben je elke keer weer trots als je die sprint halen, en zet je net dat stapje extra. Het vertrouwen dat je als team uitstraalt, geef je ook door aan de klant. Met elkaar zorgen wij ervoor dat het op te leveren resultaat doet wat het zou moeten doen (en uiteraard ook op tijd en zonder verrassingen).