Scroll Top

3D ontwerpen trafocellen

Voor hoogspanningsstation Westwoud voert Soltegro op dit moment ontwerpwerkzaamheden uit in opdracht van Liandon. Het gaat hier om een complexe bestaande situatie in de transformatorcellen waarbij een deel van de constructies moet worden gehandhaafd en een deel vervangen.
Om de bestaande situatie goed in beeld te krijgen hebben we de bestaande situatie in 3D met grote nauwkeurigheid gescanned en deze informatie omgezet in een bruikbaar 3D-model van de as-built situatie.
Vervolgens wordt op basis van deze nauwkeurige representatie van de werkelijkheid een volledig 3D-ontwerp gemaakt van de nieuwe en de te wijzigen delen. De nieuwe delen kunnen binnen het ontwerppakket eenvoudig worden doorgerekend op sterkte en pas gemaakt op bijvoorbeeld bestaande constructies en componenten. Vanuit het 3D-model worden vervolgens traditionele 2D-tekeningen gegenereerd waarmee de nieuwe constructies kunnen worden gebouwd en geassembleerd.
   

Het 3D-ontwerpen heeft als grote meerwaarde dat in een heel vroeg stadium al door het model “gelopen” kan worden en gediscussieerd over oplossingen of wijzigingen. Op deze wijze kon binnen korte tijd een compleet ontwerp voor het 10kV deel van een transformatorcel gemaakt worden, waarbij nu reeds vast staat dat het ontwerp voldoet aan de eisen en veilig gebruikt kan worden. Bijkomend voordeel is dat de constructies (mits correct vervaardigd natuurlijk) altijd op de bestaande situatie zullen passen daardoor komt het tijdrovende wijzigen en aanpassen niet voor en kan een buitendienststelling binnen gestelde termijn gehaald worden.
De gevolgde werkwijze is zo succesvol gebleken dat inmiddels meerdere projecten binnen Liandon hiervan gebruik maken.