Scroll Top

3D inmeten van hoog- en laagspanningstations

spanningsstation-ernergie-3d-meten-pointcloud-pelserhartman-800x381

Nederland staat voor een grote uitdaging op het gebied van de energietransitie. De CO2 uitstoot moet drastisch beperkt worden. De energieopwekking gaat verschuiven van fossiel naar andere, duurzame energiebronnen. De energie infrastructuur van o.a. hoog- en laagspanningsstations moet hier dan ook in de komende jaren op aangepast worden. We werken samen met PelserHartman om deze uitdaging aan te gaan. Zij zorgen voor een betrouwbare dataset van de bestaande energiestations en wij zijn de engineering specialist. In deze blog spreekt collega Bas met PelserHartman over het 3D inmeten van hoog- en laagspanningsstations en het belang van betrouwbare en nauwkeurige meetdata.