Stageopdrachten

Stageopdrachten

Bij Soltegro maken we complexe projecten beheersbaar. Wij zijn specialist in het op gestructureerde wijze realiseren van complexe multidisciplinaire projecten. Vaak zijn dit systemen met zeer hoge eisen ten aanzien van beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid. Onze aanpak is gericht op een “zero defects” oplevering waarin aantoonbaar al uw eisen en wensen zijn gerealiseerd en de oplossing bovendien uitblinkt in eenvoud en gebruiksvriendelijkheid. Simplify complexity.

Systemen bestaan niet alleen uit techniek, maar hebben ook te maken met mensen, processen en procedures. Ze hebben een functie, worden gebruikt en hebben invloed op hun omgeving. Het systeem is onderdeel van een groter geheel, wat bestaat uit verschillende elementen en disciplines, waarbij zowel hard- en software een belangrijke rol spelen. Onze expertise ligt op verschillende gebieden waaronder: Systems Engineering, Model Based systemens engineering, Software Engineering, Faalkans analyse, Systeem architectuur, Systeem integratie en Energie techniek. Naast consultancy zet Soltegro haar expertise ook in om software/hardware producten te realiseren voor haar klanten of op eigen initiatief om toegevoegde waarde te kunnen bieden in de branches waarin Soltegro actief is.

Wij zoeken op dit moment stagiaires / afstudeerders voor de volgende stageopdrachten: