UPDATES

Nieuwe business development manager: Edwin Torn Broers

Op 1 januari j.l. is Edwin Torn Broers gestart als business development manager bij Soltegro. In deze rol wordt hij verantwoordelijk voor het aanboren van nieuwe marktsegmenten en gaat hij... Lees meer >

Virtuele Tunneltrainer

Een revolutionaire stap in de toekomst Lees meer >

Nieuwsbrief winter 2017

Er is afgelopen maanden hard gewerkt aan nieuwe projecten en nieuwe innovatieve producten. Lees het allemaal in deze winter nieuwsbrief.

Energie & Mobiliteit

Energie & Mobiliteit. Volgens Hans de Man en Maarten-Jan van Blijswijk ligt hier een enorme uitdaging voor Nederland. Lees in het interview waar zij vinden dat de focus moet liggen... Lees meer >

Soltegro behaalt niveau 5 op de CO2-Prestatieladder

Soltegro behaalt niveau 5 op de CO2-Prestatieladder van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).  Soltegro implementeerde met behulp van de prestatieladder een beleid dat erop gericht is de CO2... Lees meer >