UPDATES

Energie & Mobiliteit

Energie & Mobiliteit. Volgens Hans de Man en Maarten-Jan van Blijswijk ligt hier een enorme uitdaging voor Nederland. Lees in het interview waar zij vinden dat de focus moet liggen... Lees meer >

Een mooi initiatief

Onlangs kondigde het Rotterdamse Havenbedrijf aan, in samenwerking met ondermeer Gasunie en Tennet, een energie-eiland in de Noordzee te gaan bouwen. Hiermee kan de Rotterdamse haven van schone energie worden... Lees meer >

Is Virtual reality in onze wereld vooralsnog een virtuele werkelijkheid?

Virtual reality wordt in veel bedrijfstakken gezien als een waardevolle aanvulling op bestaande specificatie- en ontwerpmethoden. Maar levert VR daarmee ook de juiste toegevoegde waarde? Is het beoogde resultaat aantoonbaar?... Lees meer >

Soltegro behaalt niveau 5 op de CO2-Prestatieladder

Soltegro behaalt niveau 5 op de CO2-Prestatieladder van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).  Soltegro implementeerde met behulp van de prestatieladder een beleid dat erop gericht is de CO2... Lees meer >

Een praktisch voorbeeld hoe Augmented Reality (AR) arbeidsprocessen verbetert

Augmented Reality, afgekort AR, is op dit moment een van dé laatste trends op het gebied van innovatieve toepassingen. Iedereen heeft er wel iets over gehoord. Maar wat is... Lees meer >