UPDATES

De versnelling van de verandering

“De enige constante die we nog kennen in deze wereld is de snelheid van de verandering”. Deze uitspraak hoor ik vaak uit de mond van mensen om mij... Lees meer >

Nieuwsbrief winter 2017

Er is afgelopen maanden hard gewerkt aan nieuwe projecten en nieuwe innovatieve producten. Lees het allemaal in deze winter nieuwsbrief.

Energie & Mobiliteit

Energie & Mobiliteit. Volgens Hans de Man en Maarten-Jan van Blijswijk ligt hier een enorme uitdaging voor Nederland. Lees in het interview waar zij vinden dat de focus moet liggen... Lees meer >

Een mooi initiatief

Onlangs kondigde het Rotterdamse Havenbedrijf aan, in samenwerking met ondermeer Gasunie en Tennet, een energie-eiland in de Noordzee te gaan bouwen. Hiermee kan de Rotterdamse haven van schone energie worden... Lees meer >

Is Virtual reality in onze wereld vooralsnog een virtuele werkelijkheid?

Virtual reality wordt in veel bedrijfstakken gezien als een waardevolle aanvulling op bestaande specificatie- en ontwerpmethoden. Maar levert VR daarmee ook de juiste toegevoegde waarde? Is het beoogde resultaat aantoonbaar?... Lees meer >