UPDATES

Project RijnlandRoute

Soltegro gaat samen met het consortium Comol 5 werken aan het project Rijnlandroute. De RijnlandRoute is een nieuwe wegverbinding met een geboorde tunnel van Katwijk, via de A44, naar de A4... Lees meer >

Project Sluis Eefde

Rijkswaterstaat heeft de bouw van de 2e sluis bij Eefde gegund aan de combinatie ‘Lock to Twente’ (L2T), een samenwerking tussen TBI-ondernemingen Mobilis en CroonWolter&... Lees meer >

Virtual Experience Maastunnel

Samen met Croonwolter&dros en Mobilis TBI Infra hebben wij een Virtual Reality experience ontwikkeld van de Maastunnel. Dit model wordt gebruikt bij de renovatie van de Maastunnel maar... Lees meer >

Waar ligt het succes van een project en de uitdaging voor Soltegro

Waarom is het toch dat de kranten vol staan met grote infrastructuur- of utiliteitsprojecten die qua tijd en budget uit de bocht gevlogen zijn? Zeker als er ook nog iets... Lees meer >

Tunnelveiligheid verklaard

Momenteel zien we, onder andere door toenemende vergrijzing, dat kennis over de achtergrond van huidige standaarden en werkwijzen voor tunnelveiligheid in hoog tempo afneemt. Het is niet meer vanzelfsprekend dat... Lees meer >